INNOVATIONER I HÄSTBRANSCHEN
-

Från intresse till business

Ett projekt inom Agro Sörmland

Agroöstloga _vit

VAD ÄR EN HÄSTINNOVATION?
TITTA PÅ FILMEN!

HORSE PEOPLE KNOW HOW

TO HANDLE SHIT.

WE´VE WALKED THROUGH IT.

SHOVELED IT. STEPPED IN IT.

LANDED IN IT, AND SMELLED IT.

THAT´S WHY WE ARE NOT AFRAID

OF TAKING ON SOME MORE.

Affärsutveckling, innovation och internationalisering inom hästnäringen

I januari 2018 beviljade Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) projektmedel till förstudien ”Förutsättningar för affärsutveckling och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag”. Förstudien omfattade Sörmland, Östergötland, Västmanland och i viss mån Stockholm. AgroÖst/Agro Sörmland var projektägare och RF Sörmland, Region Östergötland, Region Västmanland och HNS medfinansierade projektet. Förstudien pågick från februari till och med oktober 2018. Hästrelaterade företagare med tillväxtpotential, drivkraft och intresse för den internationella marknaden lämnade in intresseanmälan och 16 av 31 företag valdes ut. Under hösten 2018 genomfördes två innovationsworkshops med gruppen samt översiktlig behovsanalys med fokus på innovation, tillväxt och internationalisering. Med start våren 2019 övergick förstudien i projektet Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag. Här blandas workshops på teman som hållbarhet, försäljning, social media och finansiering med skräddarsydda insatser för att ta deltagarnas idéer till bärkraftiga koncept. Projektet arbetar med olika principer och forskningsbaserade verktyg för innovation och har utvecklat en unik modell för innovation i nätverksform. Deltagarna fokuserar under höst 20 och vår 21 på att slutföra sina koncept och bygga strategier för att nå större marknader – inom och utanför Sverige.

Deltagare

Riders Position

Realtidscoach för rätt position i sadeln. Allt du behöver är en telefon, en app och ett par hörlurar. Har vunnit pris ”Best traction” och Publikens pris i den nationella tävlingen Venture Cup Sverige.

www.ridersposition.com

Stall Melbo

Utvecklar konceptet Horse & Breakfast och tar emot häst och ryttare på egen gård.

Fölfabriken

Utvecklar internationell arena för ökad kvalité kring avel.

www.folfabriken.com

Rheva

Ett sårskydd för bra läkmiljö, minskar infektionsrisken genom att skapa distans, har vunnit priset SKAPA Talang 2020.

Läs mer om Rheva

Westbergs Hovsjukvård

Utvecklar innovativ fysiskt support för hästen.

www.hovsjukvard.se

 

Whinny/Staby Gård

A digital horse organizer. Ett webbaserat verktyg där du samlar tränings och hälsodata om din/dina hästar.

Läs mer om Whinny

Hästvågen

Mobil tjänst för att väga hästars ”hull” och därmed utreda hästens hälsa och bla planera foderstatus.

Läs mer om Hästvågen

Denni Design

Utvecklar och designar ridutrustning av högsta kvalitet tillsammans med världsledande företag

Läs mer om Denni Design

Equused

Hästveriges största webshop inom second hand.

Läs mer on Equused

OptiAnimal

En digital tjänst som hjälper hästtränare att analysera hästens hälsostatus genom objektiva fakta i en världsunik helhetsbild

Läs mer om OptiAnimal

Projektledare

Åsa Öberg
asa@asaoberg.se

Kontakta oss

Finansiärer