Stall med modern teknik skapar lönsamhet

Vi såg det här >

Människorna du möter i stallet är som regel där för att de har ett hästintresse. De vill rida, utvecklas inom hopp, dressyr eller trav eller så vill de föda upp välmående och friska djur. Ändå består hästlivet av väldigt mycket fysiskt arbete just i stallet. Många timmar går åt till planering av stallpass, utfodring och skötsel av spiltor. Inte mycket är förändrat i stallbyggandet sen dess uppkomst. Att bygga moderna stall som använder tillgänglig teknik frigör både tid och skapar ökad lönsamhet. Tid som kan läggas på att träna mer och ta hand om hästens välfärd och ökad lönsamhet som ger större valmöjligheter.

Vår lösning >

Vi använder vår erfarenhet av arbete i stall för att projektera och bygga stall som använder modern tillgänglig teknik som frigör tid och ökar hästens välfärd. Att till exempel alla hästar får mat samtidigt gör dem lugnare. Och frigjord tid kan användas till att utveckla människor och hästar eller utöka antalet stallplatser. Ett modernt stall sparar på personalens hälsa och ökar kvalitén för människor och djur. (skulle vilja ha något mer exempel på teknik i stallet)

Här är vi nu >

Vi kan stallets förutsättningar, krav och behov. Vi kan projektera och vi har byggkontakterna. Nu skulle vi behöva konceptualisera vårt erbjudande och utveckla en säljorganisation. Vi är intresserade av att hitta samarbetspartners, rådgivare, teknikpartners, och finansiärer. Vill du hjälpa stallet in i framtiden och samtidigt vara en del av digitaliseringen av hästnäringen så är vi intresserade av att du hör av dig. För vi vill frigöra tid föra att göra det vi älskar mest – nämligen träna hästar.  

Vårt nästa steg >

  • Konceptualisera vårt erbjudande
  • Hitta rätt partners och skapa en säljorganisation.
  • Ta konceptet utomlands

Vi söker > Samarbetspartners, säljande konsulter, finansiärer

Mer information hittar du på

Facebook.com/Equum-Consulting

Kontakta oss

Equum.Consulting

Tuna Oppgård
151 50 Enhörna
Kopiera

Tel: +46 073 6125343
E-post: