Vad väger din häst? Vi hjälper dig att ta reda på det exakt!

Vi såg det här >

Det finns ett stort antal hästar idag som lider av övervikt. Många hästägare har för lite kunskap om vad som är ett lämpligt hull på sin häst och vet heller inte hur mycket eller lite foder som krävs för att hålla hästen i lagom hull. Därför överutfodras många djur. Genom att regelbundet väga hästen blir det lättare att ha kontroll på hästens vikt och avgöra om hästen ökar eller minskar sin vikt. I de flesta stall finns inte tillgång till våg vilket gör det svårt att regelbundet väga sin häst. Övervikt hos hästar påverkar inte enbart hästens prestation negativt, utan även dess hälsa och välfärd. Med övervikt ökar risken för att utveckla insulinresistens och fång. Felskattning av vikten kan också göra att läkemedel eller liknande under- eller överdoseras. 

Istället använder man viktberäkningsmetoder som med hjälp av måttband beräknar och uppskattar hästens vikt. Dessa har dock en ganska stor felmarginal och stämmer bara i 7 av 10 fall. Felmarginalen ligger på cirka 10-15%. Det finns också flera hullbedömningsmetoder för att visuellt bedöma hästens hull där man genom palpering av områden på hästen, uppskattar om hästen är fet eller mager. Det finns dock flera studier som har påvisat att hästägaren själv ofta gör en ”snällare” bedömning av hästens hull än till exempel veterinären eller annan hästkunnig person. Detta resulterar i att hästägaren kommer fram till en lägre hullpoäng än den utomstående personen.


Det finns alltså en rätt stor felkälla i mätningen av vikt och hull med dessa metoder.

Vår lösning >

Vi kommer ut och väger hästen 2 gånger om året

Vår erfarna representant gör en hullbedömning

Allt avklarat på 15 min.

Är det flera hästar som ska vägas blir det billigare.

Här är vi nu >

Vi strävar efter att bygga en fungerande organisation som kan täcka hela landet. För det krävs fler hästintresserade människor med god analytisk förmåga. Det är bra om du har ett eget kontaktnät med dig in. Kanske har du någon annan verksamhet som är angränsande. Ett visst mått av entreprenörskap och inte för klen fysisk är också att önska.

 

Det fina med hästvågen är att du organiserar dina rutter som det passar dig.

Vårt nästa steg >

 

Just precis nu är hästvågen pausad pga av Covid. Men vi är ändå intresserade av att komma i kontakt med intresserade franschisetagare. När pandemin är över kommer det att finnas mycket att göra. Är du intresserad av att veta mer hur det funkar så hör av dig. Vi är alltid intresserade av nya kontakter för samarbeten.Vi vill expandera och söker partners både vad gäller lokala samarbeten och logistiklösning. Second handmarknaden är stor och vi har hittat en modell som funkar. Det enda som hindrar oss från expansion är rätt samarbetspartners.Vårt nästa steg är…

Vi söker > Fler franschisetagare.

Mer information hittar du på

www.hastvagen.se

Kontakta oss

info@hastvagen.se

0722-11 73 45